• Високо качество на аудио излъчването
• Сигурност, че всеки, който искате, ще може да се свърже с Вашия стрийм
• Възможност за неограничен брой слушатели
• HLS, Dash и RTMP стрийминг
• Съвместимост с мобилни устройства
• Лесно се интегрира в мобилни приложения за IOS, Android, Windows
• Статистика за броя на слушателите
• 24/7 наблюдение и поддръжка

Аудио стриймингът е перфектното решение за:

• Да споделите онлайн любимия си плейлист
• Да излъчвате Вашата радио станция
• Корпоративна радио мрежа