For technical support:

За нас

WITmind е високотехнологична компания фокусирана върху ИТ и уеб решения, която развива своя бизнес по интегрирана система за управление на качеството, услугите и информационната сигурност, базирана на международните стандарти: ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2011 и ISO/IEC 27001:2013. На практика това означава, че услугите и продуктите, които предлагаме и разработваме са направени по най-добрите практики и световно признати процедури за гарантиране на качество, управление на ИТ услугите и сигурност на информацията.

Обект на тези стандарти и притежаващи и трите сертификата са:

• Софтуерни разработи

• Уеб и облачни услуги, сред които напълно резервираната ни собствена cloud инфраструктура от 2012 г., изградена с мрежова техника от Juniper и сървъри от HP и SuperMicro богат набор от услуги тип IaaS, PaaS, SaaS, които надеждно могат да се използват:

– за електронна Ви поща
– за един или много уебсайтове или електронни магазини
– за сигурно съхранение на данни
– за бази от данни
– за фирмените Ви системи – проектен мениджмънт, ERP, CRM и др.
– за счетоводен софтуер
– за телефонна централа
– за да изпращате големи обеми SMS-и
– и за всичко, за което се използва сървър

• Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
• ИТ решения и услуги за видео продукции и телевизии

WITmind е сетрифицирана по 3 международни сертификата