НОВИНИ

14/02/2020

„Уитмайнд“ е одобрен за доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения)

   
23/12/2019

Процедура за избор на изпълнител

Публична покана с предмет: „Закупуване на Система за проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти – 1 брой“ Дата на публикуване 23.12.2019 г. – 09:00 Дата […]
12/07/2019

WITmind е спонсор на PHP конференция в България.

 
02/10/2018

WITmind внедри 3 междинародни сертификата за качество ISO.

От създаването на WITmind, високото качество и сигурност на предоставяните продукти и услуги винаги са били приоритет През годините, нашето желание за усъвършенстване ни подтиква постоянно […]
14/03/2017

„УИТМАЙНД“ ЕООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0112-C01

  Развитие на управленския капацитет на „УИТМАЙНД“ ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/ и внедряване и сертифициране на системи […]
28/06/2016

„УИТМАЙНД“ ЕООД сключи ДБФП чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

  „УИТМАЙНД“ ЕООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1199-C01 – Инвестиции за подобряване на капацитета, ресурсната ефективност и потенциала за износ на „УИТМАЙНД“ ЕООД. „УИТМАЙНД“ ЕООД с […]
Български