Изведете бизнеса си до нови висоти с нашата цялостна услуга за Преминаваме към облак.

Като професионални облачни консултанти имаме богат опит, както с облачните технологии, така и облачните доставчици като Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

Нашият експертен екип ще работи с Вас за проектиране и прилагане на персонализирана облачна стратегия, която отговаря на точно на Вашите уникални цели и нужди. От облачна миграция и оптимизация до текущо управление и поддръжка, ние сме тук, за да Ви напътстваме във всяка стъпка от пътя.

С нашата услуга ще се възползвате от повишена скалируемост и гъвкавост на работните процеси и ефективност на разходите, както и подобрена сигурност и възможности за възстановяване след бедствие.

1-ва стъпка
Преди облака
Анализ на текущата ИТ инфраструктура. Професионална консултация за облачните услуги и модели - частен, хибриден, публичен облак. Анализ на общата цена на притежание и план за миграция.
1-ва стъпка
2-ра стъпка
Миграция към облака
Интегриране на Вашия бизнес модел в облачна инфраструктура, мигриране на данни, приложения и работни процеси от локална среда към хибридна или изцяло облачна платформа.
2-ра стъпка
3-та стъпка
Операции в облака
Управляване и поддържка на облачна инфраструктура и приложения.
3-та стъпка
  1. Оценка на текущата инфраструктура: Първата стъпка във всяко пътуване към облачните услуги е оценка на текущата ИТ инфраструктура и идентифициране областите, които могат да бъдат мигрирани към облака.
  2. Изграждане на конкретна облачна стратегия: След като сме идентифицирали областите, които могат да бъдат мигрирани към облака, трябва да определим кой тип на разгръщане на облака е най-приложим (публичен, частен или хибриден) и кои модели на облачната услуга (IaaS, PaaS или SaaS) са най-подходящи за Вашия бизнес.
  3. Избер на облачен доставчик: След като имаме готова облачна стратегия за миграция, спрямо Вашите нужид, трябва да изберем облачен доставчик, който най-добре отговаря на плана за миграция. Някои фактори, които трябва да имате предвид, включват ценообразуване, споразумения за ниво на обслужване, сигурност, съответствие.
  4. Планиране на фактическата миграция: След избора на облачен доставчик, трябва да планираме самата миграция. Това включва идентифициране кои приложения и работни натоварвания ще бъдат мигрирани и в какъв ред, задаване на срокове и бюджети.
  5. Мигриране в облака: Действителният процес на миграция включва преместване на Вашите приложения, данни и работни процеси в облака.
  6. Оптимизиране на облачната среда: След като вече сме мигрирали към облака, трябва да оптимизиране Вашата облачна среда, за да сме сигурни, че е сигурна, надеждна и рентабилна. Това включва настройки за наблюдение и известяване, внедряване на решения за архивиране и възстановяване след бедствие и оптимизиране на производителността и разходите.
  7. Управляване и мащабизиране на облачна среда: След като облачната среда бъде оптимизирана, тя лесно се управялва и расте успоредно с бизнеса Ви. Това включва непрекъснат мониторинг, поддръжка и оптимизиране на Вашата облачна среда, за да се гарантира, че тя е актуална спрямо Вашите бизнес нужди.

Тези стъпки варират в зависимост от конкретния бизнес и неговите нужди и цели, но те предоставят обща рамка за едно типично пътуване за внедряване на облачни технологии.