logo_v1_icon_small

Простор®

Има място за всичко

Модерният начин да съхранявате данните си

Бързо

Спестявате времето си - споделяте и управлявате всички файлове за секунди.

Лесно

Разполагате с данните си навсякъде, от всяко устройство и без ограничение на техния размер.

Сигурно

Не се безпокоите за безопасността на данните - те са криптирани и гарантирано защитени.

Удобно

С лекота възстановявате всеки погрешно редактиран или изтрит файл.
• Простор е Вашето лично виртуално пространство за съхранение на всички важни файлове и папки, което Ви дава достъп до тях от всяка точка и всяко устройство.
• Софтуерът му съвместим с всички устройства и софтуери: Ios, Android, Windows, Mac и Linux.
Лесният уеб и мобилен интерфейс ви помага Ви помага да съхранявате всички Ваши документи, папки, събития, контакти, снимки и всичко, което искате.

• Вашите файлове са защитени и изцяло под Ваш контрол. Единственият ключ към данните е във Вас – Вашата парола..
• Информацията се криптира чрез 256 битов ключ и military grade алгоритъм.


• Споделяте данни с всеки при Вашите правила:
- директно с потребителите на Простор.
- или чрез линкове за сваляне икачване, които дори може да защитите с парола и да добавите дата на изтичане.

• Простор осигурява достатъчно количество интернет за мигновен достъп.
• Качвате и изпращате за секунди големи по размер файлове - дори 50 GB.
• Променените файлове, задачи и събития се синхронизират автоматично между Вашите устройства и устройствата на хора, с които сте ги споделили.

• Простор пази история на направените промени.
• Бързо и лесно въстановявате предходна версия на всеки файл. С лекота възвръщате изтрити или погрешно редактирани файлове.
• По този начин получавате защита от популярните Ransomware вируси, които криптират Вашата информация.
Български