Публична покана с предмет: “Закупуване на Система за проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти – 1 брой”

Дата на публикуване: 23.12.2019 г. – 09:00
Дата на валидност: 06.01.2020 г. – 17:00

procedura.zip