Нашите услуги, базирани на облак Ви предоставят достъп до софтуер, заедно всички необходими съпътстващи инфраструктурни елементи, за да управлявате бизнеса си по-ефективно, без проблемите и първончалните разходи за  закупуване на техника, както и последващите месечни разходи, за да я поддържате сами.

С нашите SaaS услуги ще се насладите на много предимства:

    • по-ниски първоначални разходи
    • автоматични актуализации
    • лесна мащабируемост.

Освен това нашите решения са достъпни от всяко място с интернет връзка, което улеснява екипа Ви да си сътрудничи и да работи съвместно.

SaaS решения за данни

Съхранение на данни в облака

съхранявате, управлявате и достъпвате оперативните си данни по сигурен, гъвкав и рентабилен начин.

Backup (Копиране) на данни в облака

осигурявате непрекъснатост на работните процеси, защитавайки данните от загуба поради човешки грешки, хардуерни повреди, природни бедствия и кибератаки.

Архивиране на данни в облака

съхранявате дългосрочно данни, до които е необходим рядък достъп, във връзка със съответствия, регулаторни или исторически цели, при ниски разходи за съхранение.

SaaS решения за Вашия софтуер

BYOL – Вашият софтуер и облачните услуги

извлечете максимума от Вашите съществуващи софтуерни инвестиции и се възползвайте от предимствата на облачните услуги.