„Уитмайнд“ ЕООД е одобрен за доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения)

„Уитмайнд“ ЕООД е официално одобрен доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения).

Основна цел на тази ваучерна схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП.

Повече информация за ваучерите може да намерите ТУК.

Ще се радваме да работим заедно и да облечем Вашия бизнес с технологичен и модерен уебсайт/електронен магазин.