По своята същност всички виртуални сървъри (VPS) представляват виртуално копие на физическа машина с всички нейни характеристики, като потребителят използва 100% от ресурсите на конфигурираната системата. Тази услуга е мощна хостинг алтернатива, базирани на облачна виртуализация на множество сървъри, между които се разпределят изчислителните действия. Това води и до следните предимства за Вашите уеб услуги и приложения:

• Надеждност и сигурност
• Мащабируемост
• Производителност
• Оптимизирани разходи
• Глобален обхват
• Скорост

В практиката са познати два похода към виртуалния сървър, които очертават две отделни услуги Управляем и неуправляем частен виртуален сървър.

  • С Управляемия VPS Вие получавате екип от професионалисти на Ваша страна, които да се грижат за всички аспекти на VPS хостинга, спестявайки Ви ценно време.
  • С Неуправляем VPS Вие сте отговорни за всичко. Това е идеалното решение в случай, че разполагате със системен администратор или пък ИТ отдел, които да се грижат за всички задачи по поддръжката и настройката на сървъра.

 

Разгледайте приложената по-долу таблица, за да разберете разликите и ползите от двете услуги:

Управляем VPS
Неуправляем VPS
доставчикът на хостинг се грижи за цялостната поддръжка и настройки на Вашия виртуален сървър, оперативни изисквания, физически сървъри и за това уеб услугите Ви да бъдат онлайн
доставчикът на хостинг се грижи само за поддържането на физическите сървъри и неговото и за това уеб услугите Ви бъдат онлайн
поддръжката е включена във всеки план
нямате включена поддръжка
разполагате с повече време
разполагате с повече контрол
получавате достъп до квалифицирани експерти
трябва да имате налични квалифицирани експерти
имате гаранция, че виртуалният сървър е защитен и актуализиран
Вие се грижите за това, виртуалният сървър да бъде защитен и актуализириан
имате гаранция че всички промени се извършват правилно
Вие се грижите за това, всички промени да се извършват правилно
цената е по-висока, защото включва поддръжка
спестявате разходи спрямо управляемият VPS