Описание

WITmind е технически консултант за телевизионното предаване „Гласът на България“.

Услуги

WITmind е технически консултант за телевизионното предаване „Гласът на България“, в тази връзка предоставихме следпроизводствени решение и оборудване чрез две напълно оборудвани работни станции на HP Z400 с 2 24-инчови HP Z монитори, Yamaha студио високоговорители и 10TB облачно съхранение.

Повече от 10 работни станции за приемане и редактиране на HD работиха едновременно върху система за съхранение на StorEXA 2024, Avid Project & Media Sharing,  което позволява на редакторите на Avid да споделят проекти, кошчета и медии, за да завършат следпроизводствения цикъл по график.

Цялото решение беше подкрепено от WITmind 24/7 за времето на постпродукцията, за да гарантираме безпроблемния работен процес и навременно предоставяне на готовите епизоди.