Музика за мир: Симфония № 7 До мажор, Op. 60 от Дмитрий Шостакович

Мултистриминг – Едновременно предаване към социалните платформи YouTube и Facebook