Описание

Разработка на приложение за Фейсбук. Регистрация и конфигуриране на приложението и използване на Фейсбук API за управление на данни.

Дизайн: Noble Graphics

Услуги

  • Уеб дизайн и разработка