От създаването на WITmind, високото качество и сигурност на предоставяните продукти и услуги винаги са били приоритет

През годините, нашето желание за усъвършенстване ни подтиква постоянно да търсим и усвояваме нови технологии, позволяващи ни да предоставяме решения, които са достъпни за различни платформи и устройства.

Стремежът ни към това да отговорим и надхвърлим очакванията на клиентите и партньорите ни, съвсем логично доведе и до разработване и прилагане на интегрирана система за управление на качеството, услугите и управление на информационната сигурност, базирана на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2011 и ISO/IEC 27001:2013.

Сертификатите гарантират и потвърждават факта, че осигуряваме качество, проследяемост на процесите и всички нормативни изисквания, свързани с информационна сигурност от най-висока степен за предоставяните услуги:

Повече за всеки сертификат може да прочетете на следните линкове:

ISO 9001:2015

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO/IEC 27001:2013