For technical support:

Облачни услуги

Простор®

Споделяте, качвате и управлявате файлове.

VidCo

Видеоконферентна връзка бързо, лесно и удобно и директно от браузъра.

SMS съобщения

Мигновени съобщения до групи от хора.

VPN (Виртуална частна мрежа )

Използвайте всички системи и устройства все едно сте в офиса.

Виртуална телефонна централа

Ползвате служебните стационарни телефони от разстояние.